​រ័​ត្ន​ សេដ្ឋា

​រ័​ត្ន​ សេដ្ឋា​ ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់កម្មវិធី​ច្នៃប្រឌិត​នៅ​គម្រោង​ Development​ Innovations​។​ គាត់​មាន​បទ​ពិសោធ​យ៉ាងច្រើន​ក្នុង​ការ​រចនា​ ការ​អភិវឌ្ឍ​ និងការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​ខាង​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ រួម​ទាំង​ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ (ICTs)​ សម្រាប់​បុព្វហេតុ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​ និង​ប្រើប្រាស់​ការ​រចនា​ដោយ​ផ្តោត​លើ​មនុស្ស​ និង​ការ​រៀបចំ​ផែនការ​សម្រាប់​បទ​ពិសោធ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​ជួយ​ដៃគូ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ដៃគូ​ឯកជន​ក្នុង​ការ​រចនា​ និង​អនុវត្ត​គម្រោង​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​។​ សេដ្ឋា​ បាន​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តា​បច្ចេកវិទ្យា​ និង​សេវាកម្ម​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ដល់​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ ដើម្បី​ជួយ​ពួក​គេ​សម្គាល់​បញ្ហា​ ដែល​ពួក​គេ​កំពុង​ព្យាយាម​ដោះស្រាយ​ជាមួយ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ តាម​រយៈ​ដំណើរការ​រចនា​ដោយ​ផ្តោត​លើ​មនុស្ស​ និង​ជួយ​បង្កើត​ឧបករណ៍​ធ្វើ​ផែនការ​សម្រាប់​អតិថិជន​ ឬ​បង្កើត​គំរូ​ដើម​យ៉ាង​លឿន​ (​ផលិតផល​/​សេវាកម្ម​គំរូ​)​ ដើម្បី​សាកល្បង​ជាមួយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គោលដៅ​។​ ថ្មីៗ​នេះ​គាត់​បាន​បោះពុម្ពផ្សាយឯកសារ​ស្តី​ពី​ បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ សម្រាប់​គម្រោង​អប់រំ​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា​ “​ការ​រៀបចំ​រចនា​សម្ព័​ន្ធ​៖​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​វាយតំលៃ​អំ​ណា​នតា​មរយៈ​បច្ចេកវិទ្យា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា”​។​ តំណ​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ករណី​សិក្សា​៖​​ http://bit.ly/TEST_App_CaseStudy