ព្រំ​ ពន់​វឌ្ឍន៍​

ព្រំ​ ពន់​វឌ្ឍន៍​ គឺជា​អ្នកសម្របសម្រួល​ផ្នែក​មាតិកា​ និង​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​។​ គាត់​ ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ ធ្វើការ​សម្របសម្រួល​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​ និង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​វាគ្មិន​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាតិកា​នៃ​ខែ​ម​ (​បទ​បង្ហាញ​ និង​ថ្នាក់​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​)​ និង​ការ​រៀបចំ​ភស្តុ​ភារ​ជាដើម​។​

​ពន់​វឌ្ឍន៍​ គឺជា​មន្ត្រី​សម្របសម្រួល​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ទិន្នន័យ​ និង​ជី​អាយ​អេស​ នៅ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ដែល​ជា​អង្គការ​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​ ធ្វើការ​ឯករាជ្យ​ក្នុង​ការ​ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​ប្រភេទ​ភូមិសាស្ត្រ​ និង​មិនមែន​ភូមិសាស្ត្រ​ពី​ពហុ​វិស័យ​ ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ គាត់​មាន​ជំនាញ​ ផ្នែក​ការ​គ្រប់គ្រង​ដីធ្លី​ និង​រដ្ឋបាល​ដីធ្លី​ ហើយ​គាត់​ចាប់អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ឆ្លាត​វៃ​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​ភូមិសាស្ត្រ​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សង្គម​ និង​បរិស្ថាន​។​