សៀន​ វ៉ា​ន់​ធា​វ​

បច្ចុប្បន្ន​ វ៉ា​ន់​ធា​វ​គឺជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី​៤​ ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ប្រៃសណីយ៍​ ទូរគមនាគមន៍​ បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌មាន​ (NIPTICT)​។​ គាត់​ធ្លាប់​ហ្វឹកហាត់​ការងារ​នៅ​ KOKOPON​ ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​គេហទំព័រ​។​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​ គាត់​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ធ្វើ​ជា​មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង​ នៅ​កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​ទូរគមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌មានវិទ្យា​អាស៊ាន​ (ASEAN​ TELMIN)​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​។​ គាត់​ជឿជាក់​ថា​ កម្មវិធី​ កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ នឹង​ជួយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជំនាញ​ផ្នែក​ឌី​ជី​ថ​ល​របស់​គាត់​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ កសាង​បណ្ដាញ​ និង​ជួប​មនុស្ស​ថ្មីៗ​។​ គាត់​ចាត់​ទុក​ខ្លួន​គាត់​ជា​មនុស្ស​ឧស្សា​ហ៌​ព្យាយាម​ និង​ធ្វើការ​ជា​ក្រុម​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ ជាមួយនឹង​ការ​ចូល​ចិត្ត​រៀនសូត្រ​ និង​ធ្វើ​ការងារ​។​ គាត់​ត្រៀមខ្លួន​រួច​ជា​ស្រេច​សម្រាប់​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ គាត់​សង្ឃឹមថា​ នឹង​បាន​ជួប​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នៅ​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៨​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​!