Klaikong Vaidhyakarn

Klaikong​ Vaidhyakarn​ មាន​សញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់់​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​សាស្ត្រ​។​ គាត់​គឺជា​នាយក​វិទ្យាស្ថាន​ Social​ Technology​ Institute​ (Social​ Tech)​ និង​ជា​អ្នក​កាន់​បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​គណបក្ស​អនាគត​ថ្មី​។​ គាត់​បាន​ធ្វើការ​លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ និង​ឌី​ជី​ថ​ល​អស់​រយៈពេល​ជាង​ ២០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។​ Klaikong​ បាន​រៀបចំ​ជំរំ​បច្ចេកវិទ្យា​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ប្រជាជន​វ័យក្មេង​។​ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៦​ គាត់​បាន​ចាប់ផ្តើម​មេគង្គ​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​។​ គាត់​បាន​ត្រួសត្រាយ​ផ្តោត​ការ​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ទិន្នន័យ​បើកចំហ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ ដែល​ជា​យាន​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សង្គម​ជា​ច្រើន​ តាម​រយៈ​ការ​បើក​ទូលាយ​ព័ត៌មាន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ពិតប្រាកដ​។​ ក្រុមហ៊ុន​ SocialTech​ ផ្តល់​កន្លែង​សម្រាប់​មនុស្ស​ជំនាន់​ថ្មី​ ដើម្បី​ធ្វើការ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា​សង្គម​ ហើយ​ Klaikong​ បាន​ដឹកនាំ​សហគ្រិន​សង្គម​ខាង​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​ថៃ​។​ ក្នុង​រយៈពេល​ ៥​ឆ្នាំ​កន្លង​មកនេះ​ SocialTech​ បាន​គាំទ្រ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ទិន្នន័យ​សាធារណៈ​កាន់តែ​មាន​តម្លាភាព​។​